«Aalesund, som og er et ganske lidet Sund, ligger paa den Vestre Kant av Nørvøe, og skiller samme fra en anden liden Øe, kaldet Aspøe. Ved Søndre Aabning er Sundet trangt, og derhos saa grundt (eller saa lidet dybt) at man i Ebbe-Tiden maa trække Baaderne derigjennem med Hænderne, men mod Norden har det en større Dybhed og Bredde, saa at der falder en beqvem og sikker Havn, end og for Skibe, hvilke ofte kommer herind fra Valderhoug, især for at tage Vinter-Leie. Landet er paa begge Sider af Sundet ganske klippigt, men dog meget vel beboet, og overalt besat med saa mange Huse, at Stedet har Anseende af en liden Dorp eller Bye.»